Thực hiện công văn số 673 ngày 23/01/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Cam Lâm về việc vẽ tranh giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Khánh Hòa được tổ chức hàng năm với mục đích phát hiện các cháu có năng khiếu để tiếp tục tổ chức đào tạo bồi dưỡng, góp phần tích cực đến quá trình giáo dục thẩm mỹ cho các cháu.              

Một số hình ảnh: