Sáng ngày 07/04/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm đã long trọng tổ chức khai mạc Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" dành cho cán bộ, viên chức giáo dục năm học 2013 – 2014.

               “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ viên chức là hội thi lớn của ngành giáo dục huyện Cam Lâm trong năm học 2013-2014, thông qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội, toàn ngành giáo dục về tư tưởng, đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác.

Cô Trương Thị Kim Hương với câu chuyện "Tình yêu của Người dành cho những khúc dân ca"

                 Hội thi được diễn ra trong 04 ngày và kết thúc vào ngày 11/4/2014. Trường Mầm non Hoa Lan tham gia hội thi đạt giải khuyến khích với câu chuyện “Tình yêu của Người dành cho những khúc hát dân ca”(Trích trong tập Bác Hồ con người và phong cách- Nhà xuất bản trẻ, xuất bản năm 2007) qua lời kể của cô Trương Thị Kim Hương và phần phụ họa của đội ngũ giáo viên và cháu 05 tuổi của trường. Với lời kể mượt mà và đầy truyền cảm, cô đã khơi lại trong mỗi chúng ta một hình ảnh “Người cha già” vĩ đại của dân tộc với tình yêu thương bao la giành cho cả đất nước, cả dân tộc Việt Nam.

                 Nay người đã đi xa nhưng những lời dạy của Người vẫn còn vang vọng mãi với non sông đất nước. Người đã để lại cho nhân loại một di sản tinh thần vô giá, di sản văn hoá tinh thần ấy là tấm gương đạo đức sáng ngời.

                Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng, là tấm gương suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người; đạo dức Hồ Chí Minh là đạo đức của ý chí, của nghị lực và tinh thần yêu nước nồng nàn; là đạo đức của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, đời sống trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn, trung thực, chân thành mang đậm tính nhân văn.