Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021; Sáng ngày 16/10/2020, trường Mầm non Hoa Lan, xã Cam Hải Tây đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021. Trường Mầm non Hoa Lan có 34 cán bộ, công chức, viên chức.

     Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 người: Bà Huỳnh Thị Tưởng- Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường, bà Nguyễn Thị Thanh Xiêm- Chủ tịch Công đoàn nhà trường, bà Lê Thị Minh Nguyệt- Giáo viên.

     Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị  CBCCVC năm học 2020-2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020-2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

     Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBCCVC cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.

     Sau khi nghe các báo cáo tham luận, góp ý, bổ sung, toàn thể đại biểu tham gia Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021. Để đạt được những thành tích trong năm học 2020-2021, tập thể CBCCVC trường Mầm non Hoa Lan quyết tâm cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao và hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm học./.

Hình ảnh Hội nghị: