Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, ngày 14/9/2019 Trường Mầm non Hoa Lan tổ chức đại hội Phụ huynh học sinh.
Đại hội có sự tham gia của hơn 200 phụ huynh các nhóm lớp, lãnh đạo nhà trường cùng các cô giáo trường Mầm Non Hoa Lan.

Phụ huynh họp tại các nhóm lớp cùng các giáo viên chủ nhiệm lớp. Sau buổi họp tại các nhóm lớp, phụ huynh lớp sẽ cùng nhau bầu ra ban đại diện chi hội lớp.

 
 
 
 

Bà Huỳnh Thị Tưởng - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường trong năm học 2018-2019 và phương hướng năm học 2019-2020. Đồng thời nhắc nhở một số quy định của nhà trường và thông báo các khoản thu đầu năm đến phụ huynh

Ông Huỳnh Ngọc Sang - Hội trưởng Hội PHHS báo cáo kết quả hoạt động của hội trong năm học 2018 - 2019, phương hướng hoạt động của năm 2019 - 2020. Đồng thời kêu gọi các bậc PHHS phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc- giáo dục các cháu.

Sau phần báo cáo của Hội trưởng PHHS, phụ huynh đóng góp ý kiến và cùng thảo luận phương hướng hoạt động của Hội PHHS đạt kết quả tốt nhất trong năm học sắp tới.


Sau buổi họp, các đại diện cha mẹ học sinh mỗi lớp cùng nhau bầu ra ban đại diện cha mẹ học sinh của trường năm học 2019-2020 .Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp với sự đồng thuận của các bậc phụ huynh.