Nhằm thực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa nhà trường và cha mẹ trẻ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường năm học 2020-2021.

    Trường mầm non Hoa Lan đã tổ chức cho các nhóm/lớp tiến hành họp Phụ huynh học sinh tại nhóm/lớp vào ngày 18/9/2020 với sự tham gia của hơn 280 phụ huynh học sinh đang có trẻ học tại trường.

    Thông qua buổi họp đầu năm tại các nhóm/lớp, giáo viên sẽ triển khai đến phụ huynh những nội dung về: Đặc điểm tình hình của lớp; Nội quy của trường, của lớp và chế độ sinh hoạt nhóm lớp; Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; Công khai với PHHS về các khoản thu đầu năm; Bầu ban đại diện PHHS của lớp và lắng nghe ý kiến đóng góp của quý PHHS và bầu ra được Chi hội của nhóm/lớp năm học 2020-2021.

 

 

 

     Vào lúc 9h00 ngày 18/9/2020, Ban đại diện Chi hội 10 nhóm/lớp tham dự Đại hội PHHS năm học 2020-2021. Ông Huỳnh Ngọc Sang thay mặt ban đại diện PHHS trường thông qua báo cáo kết quả hoạt động của ban đại diện PHHS năm học 2019-2020 và tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ hoạt động.

   Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Bà Huỳnh Thị Tưởng- Hiệu trưởng nhà trường trao đổi với phụ huynh về các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường, các hoạt động ngoại khóa cũng như các phong trào ngày hội, ngày lễ trong năm và các hoạt động phong trào do cấp trên phát động.

   Sau phần báo cáo, Đại hội đã tiến hành bầu ra được Ban đại diện PHHS mới năm học 2020-2021, gồm: Ông Huỳnh Ngọc Sang (Trưởng ban); Ông Nguyễn Hữu Nhân (Phó ban); Ông Đoàn Quách Tĩnh; Bà Nguyễn Thị Hồng Sang; Bà Nguyễn Hải Nguyên, (Ủy viên).

   Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, cởi mở và thân thiện. Phu huynh đã biểu quyết nhất trí các nội dung theo kế hoạch của Ban đại diện PHHS năm học 2020-2021 đã đề ra. Thay mặt nhà trường, Bà Huỳnh Thị Tưởng- Hiệu trưởng đã cảm ơn quý phụ huynh trong suốt những năm học qua đã và luôn đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Với lòng nhiệt tình, đầy trách nhiệm của Ban đại diện PHHS thực sự là cầu nối vững chắc giữa nhà trường và phụ huynh góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục các cháu./.