1. Cô Huỳnh Thị Tưởng Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường